ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

รองนายก อบต.บ้านแลง แจง IRPC ทำถูกต้องตามขั้นตอน ยันไม่ได้สร้างผลกระทบกับชาวบ้าน