2019-05-24IRPC คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2019 สาขา Social Empowerment

      เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  นายกฤษฎา ประภัศรานนท์ ผู้จัดการส่วนความรับผิดชอบองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 จาก Enterprise Asia ณ ประเทศไต้หวัน ในสาขา Social Empowerment จาก โครงการขาเทียมที่ได้ร่วมดำเนินการกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่ปี 2554 โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเม็ดพลาสติกให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำขาเทียมให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า ปีละประมาณ 20 ตัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อให้สามารถผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียม ที่มีความทนทาน น้ำหนักเบา ถูกสุขอนามัย ทำให้ผู้พิการสวมใส่ได้อย่างพอดี และเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติ

กลับ พิมพ์หน้านี้