2019-05-09IRPC พบนักวิเคราะห์ Analyst Meeting 1Q2019

     ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายสรุปผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2562 โดย คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายข้อมูลอย่างคับคั่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสวนสน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

กลับ พิมพ์หน้านี้