2018-11-09IRPC ปลื้ม POLIMAXX RUN3R ผลตอบรับดีเกินคาด หวังคนไทยสุขภาพดี พร้อมสร้างจิตสำนึก “รักษ์โลกได้ ถ้าใช้พลาสติกเป็น"

      คุณสมเกียรติ  เลิศฤทธ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานแถลงข่าว POLIMAXX RUN3R โดยมีประชาชนและผู้มีชื่อเสียงที่รักการออกกำลังกายสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ Sky Running อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
      IRPC จัดโครงการ POLIMAXX RUN3R ขึ้น ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ ทั้งยังมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี สร้างสังคมของคนรักการออกกำลังกาย พร้อมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการใช้พลาสติกอย่างถูกต้อง ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีสะท้อนแนวคิด 3R Reduce ใช้เท่าที่จำเป็น Reuse ใช้ซ้ำ Recycle แยกก่อนทิ้ง เพื่อนำไปรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เพราะพลาสติกช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ไม่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากใช้ด้วยความรับผิดชอบ

กลับ พิมพ์หน้านี้