ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-07-04IRPC ลงนามสัญญาซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป ลดปัญหาขยะล้นเมือง

     คุณวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) พันเอกพิเศษ จีระศักดิ์  จันทร์อวยชัย ที่ปรึกษา บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด และคุณอัชวิน ชูกานี กรรมการ บริษัท วีเอ เอนเนอร์จี จำกัด ร่วมลงนามใน “พิธีลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
     การลงนามดังกล่าว IRPC จะได้รับน้ำมันแปรรูปจากขยะพลาสติก 300,000 – 400,000 ลิตรต่อเดือน เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ลดปริมาณขยะพลาสติกได้ 560 ตันต่อเดือน ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)

จำนวนผู้เข้าชม : 861 พิมพ์หน้านี้
กลับ