ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-06-24การประชุม Regional Olefins Producers Technical Committee Meeting (ROPTC) ครั้งที่ 22

      บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Olefins Producers Technical Committee Meeting (ROPTC) ครั้งที่ 22 ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตโอเลฟินส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด “Digitalization Drives Olefins Forward” ผนึกกำลังสู่ยุคดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้ผลิตโอเลฟินส์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับต่อการเติบโตในอนาคต ซึ่งหมายถึงผลกำไรและความสามารถในการปรับตัวไปพร้อมกับการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล (Digitization) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
     ROPTC มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเทคนิคในการทำงาน (Best Practice Sharing / Trouble shooting) ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิต Olefins ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ จำนวน 8 บริษัท
         •  ประเทศไทย : บริษัท GC, บริษัท SCG, บริษัท IRPC
         •  ประเทศมาเลเซีย : บริษัท Petronas, บริษัท Lotte Chemical Titan
         •  ประเทศสิงคโปร์ : บริษัท PCS
         •  ประเทศอินโดนีเซีย : บริษัท Chandra Asri
         •  ประเทศฟิลิปปินส์ : บริษัท JG Summit  

จำนวนผู้เข้าชม : 386 พิมพ์หน้านี้
กลับ