ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-06-11IRPC ต้อนรับคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาล จ. ระยอง ศึกษาดูงาน

     วันที่ 11 มิถุนายน 2562 คุณวิชิต นิตยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดระยอง ได้แก่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ศาลจังหวัดระยอง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และศาลแขวงระยอง ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจการบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และด้านซีเอสอาร์ของเขตประกอบการฯ
     IRPC มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นเลิศ และนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตามหลักนิติธรรม และให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง พัฒนาการเติบโตของธุรกิจที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชมมาโดยตลอด

จำนวนผู้เข้าชม : 476 พิมพ์หน้านี้
กลับ