ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-06-13ผู้บริหาร IRPC เยี่ยมชม บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

     คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น คุณวิชิต นิตยานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมคณะผู้บริหารจากสายบัญชีและการเงิน สายงานทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) โดยมี คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ เช่น Digital Transformation, Culture Transformation Modern Workplace, Modern Finance และ Data Driven Organization
     คณะผู้บริหาร IRPC เยี่ยมชม Smart Building - Intelligent Workplace ที่ใช้เทคโนโลยีและออกแบบให้รองรับการทำงานในรูปแบบ Work-Life Integration -  Anywhere Workplace เพื่อพัฒนาและต่อยอด  การดำเนินธุรกิจของ IRPC ให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ CRC Tower, All Seasons Place ถนนวิทยุ

จำนวนผู้เข้าชม : 496 พิมพ์หน้านี้
กลับ