ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-04-03งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IRPC ประจำปี 2562

     คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมี คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น IRPC เข้าร่วมประชุม ภายใต้แนวคิด “การจัดประชุมสีเขียว” (Green Meetings) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
     ภายในงานยังมีการมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ ”มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กยากจนทั่วประเทศ นอกจากนี้ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว


จำนวนผู้เข้าชม : 1238 พิมพ์หน้านี้
กลับ