ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-02-12IRPC ร่วมลงนาม โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

        เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย ปิยพรธนา ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 8  ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายไพรัตน์ ตังคเศรณี รองประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานสิ่งแวดล้อม สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานพร้อมด้วย นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ปี 2562 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
      ภายในงานได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อเป็นการขยายให้เกิดการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือของแผนกโพรพิลีน และส่วนบริหารสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งหมด 30 องค์กร ในการขอการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้เกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะมีการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคต และเป็นการบริหารจัดการสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 657 พิมพ์หน้านี้
กลับ