ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-12-20IRPC รับ 6 รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

      คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และคณะผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (The Prime Minister's Industry Award 2018) จากกระทรวงอุตสาหกรรมจำนวน 6 รางวัล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบ ในโอกาสที่โรงงานโอเลฟินส์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ โรงงานผลิตเอทธิลีน ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการการจัดการพลังงาน โรงงานบีทีเอ็กซ์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวนผู้เข้าชม : 666 พิมพ์หน้านี้
กลับ