ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-09-28IRPC ลุยโครงการ IRPC 4.0 ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำบริษัทดิจิทัลด้านปิโตรเคมี ปี 63

     คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดเผยถึงโครงการ IRPC 4.0 หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีภายในปี 2563
     โครงการ IRPC 4.0 อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ GDP ในมิติ Power of “Digital” ด้วยการบูรณาการระบบดิจิทัลและนวัตกรรมทันสมัยต่างๆ เข้ามาร่วมใช้ในขั้นตอนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ไม่น้อยกว่า 3,300 ล้านบาทต่อปี ขณะนี้บริษัทฯ สามารถดำเนินการโครงการย่อยแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ “EKONS” ระบบแสดงผลตัวชี้วัดสำคัญในการกำกับดูแลโรงงาน ในรูปแบบ Dashboard แสดงค่าเป็นจำนวนเงิน เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนค่าควบคุมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด และโครงการ Spend Cube Analytics การจัดทำระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทฯ ได้ประมาณ 190 ล้านบาทต่อปี โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องลาดพร้าว 1-2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
       

จำนวนผู้เข้าชม : 523 พิมพ์หน้านี้
กลับ