ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2015-09-18IRPC รับใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

              บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จาก ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  ของสมาคมความปลอดภัยฯ เพื่อแสดงความยินดีในฐานะเป็นสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย จนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ต่อเนื่อง 3 ปี เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการอื่นๆ โดยมีพนักงานคลังน้ำมันไออาร์พีซีอยุธยา เข้าร่วมแสดงความยินดี  เมื่อวันศุกร์ที่18 กันยายน 2558 ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้

จำนวนผู้เข้าชม : 1699 พิมพ์หน้านี้
กลับ