ธุรกิจ IRPC

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ ไออาร์พีซี ประกอบด้วย

โอเลฟินส์

ประกอบด้วย เอทิลีน โพรพิลีน และบิวทาไดอีน ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงงานปิโตรเคมีภายในของบริษัทฯ โดยจำหน่ายภายนอกบางส่วน

อะโรเมติกส์

ประกอบด้วย เบนซีน โทลูอีน และไซลีน โดยเบนซีนใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นกลางของบริษัทฯ ส่วนโทลูอีนและไซลีน บริษัทฯ จำหน่ายให้บริษัทฯ ภายนอก

โพลีเมอร์

โพลีเมอร์ ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกชนิด HDPE, PP, ABS/SAN, PS, EPS เพื่อจำหน่ายให้โรงงานผลิตพลาสติกสำเร็จรูปต่างๆ

โพลีออล

ประกอบด้วย โพลีเอสเทอร์ และ โพลีอีเทอร์โพลีออล ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต โพลียูรีเทน ซึ่งนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น โฟมที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ พื้นรองเท้า และโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนเป็นต้น