ธุรกิจ IRPC

4 ธุรกิจ พลังที่ยังยืน “ไออาร์พีซี พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมี ชั้นนำของเอเซีย ภายในปี 2563”
"ไออาร์พีซี" เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ย่านชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน ส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าในจังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆ กว่า 10,000 ไร่ ประกอบด้วย สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า

โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีกำลังการกลั่น 215,000 บาร์เรลต่อวัน จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำลังการกลั่นน้ำมันภายในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆ นอกจากนี้ แนฟทาซึ่งได้จากกระบวนการกลั่น ยังนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย และจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตพลาสติกสำเร็จรูปต่างๆ