เกี่ยวกับเรา

 • 22 เมษายน 2554

  เปิดตัวระบบ IRPC Intelligent Port Service หรือ iPort
  สำหรับให้บริการท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์
  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถรองรับการใช้งานผ่าน
  โทรศัพท์มือถือ และ PDA เพื่ออำนวยความสะดวกใน
  การทำธุรกรรมของลูกค้า เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ
  ด้วยการบริการที่รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
  ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล และกระดาษในการดำเนินการ
 • 26 เมษายน 2554

  เปิดตัวเครื่องหมายการค้า "POLIMAXX" เพื่อใช้เป็น
  เครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกปิโตรเคมี
  ของบริษัทฯ ทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ ของสินค้า
  ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุด
  ให้ลูกค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • 17 พฤษภาคม 2554

  จัดแสดงสินค้าในงาน CHINAPLAS 2011 ณ เมืองกวางโจว
  ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2554 เพื่อแนะนำ
  ผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีให้กับนักธุรกิจชั้นนำของ
  ภูมิภาคเอเชีย เพื่อขยายตลาดและส่งเสริมการส่งออก
  ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ร่วมกับบริษัทฯ
  ในกลุ่ม ปตท. 5 บริษัทฯ ได้แก่ PTTCH, PTTPM, PTTPL,
  HMC, PTT LUBE
 • 28 มิถุนายน 2554

  เข้าร่วมโครงการนำน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล ยูโร 4
  มาจัดจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย
  เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเริ่มจัดจำหน่าย
  น้ำมันยูโร 4 (Gasohol 91) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 54
  ที่สถานีบริการน้ำมัน IRPC จ.ระยอง และที่คลังน้ำมันระยอง
 • 27 กรกฏาคม 2554

  ลงนามบันทึกความร่วมมือทางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  เพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด
  ในการนำเม็ดพลาสติก "POLIMAXX Green ABS" ที่ผลิตจาก
  การนำยางธรรมชาติมาทดแทนบิวทาไดอีนบางส่วน โดยมีคุณสมบัติ
  ตามมาตรฐานของเม็ดพลาสติก ABS จากปิโตรเคมี มีค่าความคงทน
  ต่อแรงกระแทก และค่าการดึงยืด สูงกว่าร้อยละ 4-8 นำไปผลิต
  พัดลม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความใส่ใจกับผลิตภัณฑ์
  ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึง
  การส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาใต้
 • 23 สิงหาคม 2554

  โรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (Combined Heat and
  Power Plant/CHP) ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีกำลัง
  การผลิตไฟฟ้า 220 เมกะวัตต์ และปริมาณไอน้ำ 420 ตันต่อชั่วโมง
  และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เพื่อพัฒนา
  พลังงานสะอาดโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และแทน
  การใช้งานหม้อน้ำที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ช่วยลดการปล่อย
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศได้ถึง 4000,000 ตันต่อปี เป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
 • 13 ธันวาคม 2554

  ใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือ ไออาร์พีซี จ.ระยอง สำหรับการจัดงานเลี้ยง
  สัมมนา หอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 29 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม
  2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร จอดเทียบท่าในการ
  ปฏิบัติภารกิจทดสอบการใช้ท่าเทียบเรือ ไออาร์พีซี เป็นท่าเรือ
  สำรองของกองทัพเรือ ในกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติ
  แสดงถึงศักยภาพ ของท่าเรือ ไออาร์พีซี ที่สามารถรับเรือ
  ขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากเป็นท่าเรือสินค้าเหลวที่มีความลึกมากที่สุด
  แห่งหนึ่ง ในประเทศไทย ที่ใช้รองรับการลงทุนและขนถ่ายสินค้า
  ส่งออก-นำเข้า ระดับภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเป็น
  ท่าเทียบเรือสำรองทางยุทธศาสตร์ ให้กับกองทัพเรือเมื่อเกิด
  ภาวะฉุกเฉิน
 • 27 ธันวาคม 2554

  พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ทางด้านระบบการประกันการส่งออก
  IRPC Global Export Insured เพื่อลดความเสี่ยง ด้วยการที่บริษัทฯ
  ได้รับความคุ้มครองการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อขยายโอกาส
  ให้แก่คู่ค้าปิโตรเคมี และเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจแข่งขันได้ในเวที
  การค้าโลก