เกี่ยวกับเรา

 • มกราคม 2553

  บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ "IRON" (IRPC Oil On Net) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำธุรกรรมแบบออนไลน์ของธุรกิจปิโตรเลียม โดยเชื่อมกับระบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ และลูกค้า
  สามารถทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ (PDA Mobile) ได้
 • มกราคม 2553

  บริษัทฯ เปิด "ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน (Community Center)" เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดระยองใช้เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ ส่งเสริมด้านการเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้พบปะสังสรรค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน พร้อมเปิดสถานีบริการน้้ามัน IRPC และศูนย์ OTOP เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพท้องถิ่น ให้ประชาชนเป็นสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อสินค้า และน้้ามัน ในราคาประหยัด
 • กุมภาพันธ์ 2553

  บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิก หรือ Green ABS โดยบริษัทฯ นับเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่นำยางธรรมชาติมาทดแทนยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS
 • สิงหาคม 2553

  บริษัทฯ ลงนามในสัญญา Maintenance, Commissioning and Start Up Service Agreement กับบริษัท ฟิลิปปินส์ โพลิโพรพิลีนอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคการซ่อมบำรุงและฝึกอบรมบุคลากร
 • สิงหาคม 2553

  บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลีโอเลฟินส์ของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสภาพ
  ภูมิอากาศ
 • สิงหาคม 2553

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รับรางวัลจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ในด้านโครงการพลังงานสร้างสรรค์ ในงาน Thailand Energy Award 2010
 • สิงหาคม 2553

  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's (S&P's) และ Moody's Investors Service คงอันดับความเชื่อถือหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ ไว้ที่ BBB- และ Baa3 ตามลำดับ ในขณะที่ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นจาก Negative เป็น Stable
 • กันยายน 2553

  บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic Extract) น้ำมันยางที่ลดสารก่อมะเร็ง ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยางรถยนต์
 • ตุลาคม 2553

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รับมอบรางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการ Ecomagination Award จัดโดย บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์ โพรเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พฤศจิกายน 2553

  บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทฯ จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการวิจัยและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูง (Best Practice Sharing)
 • ธันวาคม 2553

  บริษัทฯ เปิดตัว 7 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสายโพลีโอเลฟินส์ ภายใต้แนวคิด "Next Generation Polyolefins for Better Life" ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม