เกี่ยวกับเรา

ใบรับรองฉลากลดคาร์บอน

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ขอบข่ายใบรับรอง วันที่ออกใบรับรอง
IRPC PE.IRPC.I-2010.I.15.94

PE.IRPC.II-2010.I.15.82

PE.IRPC.III-2010.I.22.16

PE.IRPC.IV-2010.I.20.91

PE.IRPC.V-2010.I.16.56
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) : KI Process

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) : K2 Process

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Homo Polymer

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Random Copolymer 

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Block Copolymer
25 สิงหาคม 2553
THAI ABS PE.TABS.I-2010.I.17.77

PE.TABS.II-2010.I.17.45

PE.TABS.III-2010.I.17.87
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene ; PS) ชนิด High Impact Polystyrene

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene ; PS) ชนิด General Purpose Polystyrene

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนที่ขยายตัวได้ (Expandable Polystyrene ; EPS)
ชนิด STANDARD TYPE และชนิด SELF EXTINGUISHING 
26 เมษายน 2554

หน่วยงานให้การรับรอง : TGO (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)