เกี่ยวกับเรา

 • รางวัล “Best Investor Relations by Company” in 2015

  รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2015 : Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia
 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2015

  รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 ประเภทรางวัลพิเศษ Top Business Strategy Award จากนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มอบให้กับ องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นและ เป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ การบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
 • โล่เกียรติยศด้านความยั่งยืน

  ไออาร์พีซี รับมอบโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ ไออาร์พีซี อยู่ในกลุ่มบริษัทพลังงานของไทยที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
 • รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 (AREA Awards 2015) ด้าน Social Empowerment จากโครงการ “From Bench to Community” (โครงการขาเทียม) ของ ไออาร์พีซี จาก Enterprise Asia
 • รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2015”

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2015” ได้แก่ รางวัลระดับ Excellence จากโครงการปรับปรุงและรวมระบบงานภาษีสรรพาสามิต (Excise Integrated System) และ รางวัลชมเชย จากโครงการ Intelligence PORT & TANK Service