2019-05-03IRPC ส่งมอบกรวยยางจราจรเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

     คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกรวยยางจราจร ที่ผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก Green ABS มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ ให้กับ พันเอก สมพล ปะละไทย ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สำหรับใช้ในกิจการงานจราจร งานรักษาความปลอดภัยของหน่วย และเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ใช้ทำประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 10 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

กลับ พิมพ์หน้านี้