2019-02-25IRPC พบนักวิเคราะห์ Analyst Meeting ประจำปี 2561

     ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงผลประกอบการประจำปี 2561 โดย คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้บรรยาย และมีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง
     ภายในงานผู้แทนนักวิเคราะห์ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC คนใหม่ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสวนสน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

กลับ พิมพ์หน้านี้