2019-01-29IRPC จัดพิธีส่งมอบภารกิจ “CEO TO CEO”

        เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ส่งมอบภารกิจ “CEO TO CEO” ให้แก่ คุณนพดล ปิ่นสุภา ในโอกาสที่รับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC คนที่ 5 ซึ่งมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสานต่อภารกิจและนำพา IRPC ไปสู่เป้าหมายการเป็น "บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563" ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี 

กลับ พิมพ์หน้านี้