2018-11-07IRPC ต่อยอดโครงการ 4.0 ร่วมเปิดตัวโครงการ “B.VER – Blockchain Solution for Academic Document Verification”

    บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) โดย คุณไกรสิทธ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “B.VER - Blockchain Solution for Academic Document Verification” แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ให้สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษา หรือ Transcript ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ครั้งแรกของประเทศไทย ป้องกันปัญหาการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาที่สร้างความเสียหายต่อรากฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวเปิดงานโดย คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ SCB Academy อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East ชั้น 18 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
    IRPC เป็นหนึ่งองค์กรที่มีส่วนร่วมในโครงการ B.VER ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับ โครงการ IRPC 4.0 หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ในกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีภายในปี 2563

กลับ พิมพ์หน้านี้